Contact

Secretaresse: Gaby Oosterhoff 0251 256 256 / bestuurssecretariaat@beverwijk.nl
Woordvoering: communicatie@beverwijk.nl

Portefeuille

 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking
 • Integriteit
 • Internationale contacten
 • Personeel en organisatie 
 • Dienstverlening (Burgerzaken, communicatie, inkoop en aanbesteding)
 • ICT (informatiebeveiliging en automatisering)
 • Privacy en gegevensbeheer

Projecten

 • Wijkaanpak

Social media

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie:

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
 • Bestuurscommissie Openbare Veiligheid VRK
 • Lid Coördinatiecommissie Amsterdam (RSA)
 • Lid Bestuurlijk overleg Veiligheid (BOV) / politieregio
 • Burgemeestersplatform Noordzeekanaal
 • Lid Gezagsdriehoek IJmond
 • Lokale driehoek Stuurgroep
 • RBP Tata Steel

In de maatschappij:

 • Voorzitter RvT Atlas College (bezoldigd)
 • Voorzitter RvT Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (bezoldigd)
  De inkomsten van beide voorzitterschapsfuncties samen bedragen in totaal € 13.440,-  bruto per jaar.
 • Mede-eigenaar/directeur Smit-Gardenier B.V. (geen werkzaamheden en geen inkomsten)

Heeft deze informatie u geholpen?