Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente. Het college bereidt de besluiten voor die de gemeenteraad neemt. Voor een groot aantal zaken is het college zelf wettelijk bevoegd. Dit betekent dat het college daar zelf besluiten over mag nemen.

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad én van het college. De regering benoemt de burgemeester op voordracht van de gemeenteraad voor een periode van zes jaar. De gemeenteraad benoemt wethouders voor een periode van vier jaar. De gemeentesecretaris adviseert het college en heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie.

Vervangingsregeling

Vervangingsregeling burgemeester als bestuursorgaan:

  • Eerste loco-burgemeester wethouder mr. S.G. Ferraro
  • Tweede loco-burgemeester wethouder N. Özütok
  • Derde loco-burgemeester wethouder B.G.P. van den Berg
  • Vierde loco-burgemeester wethouder H.J. Niele-Goos

Onderlinge vervangingsregeling collegeleden:

  • Burgemeester drs. M.E. Smit wordt vervangen door wethouder mr. S.G. Ferraro
  • Wethouder mr. S.G. Ferraro wordt vervangen door wethouder N. Özütok
  • Wethouder N. Özütok wordt vervangen door wethouder B.G.P. van den Berg
  • Wethouder B.G.P. van den Berg wordt vervangen door wethouder H. J. Niele-Goos
  • Wethouder H.J. Niele-Goos wordt vervangen door wethouder mr. S.G. Ferraro

Heeft deze informatie u geholpen?