Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente. Het college bereidt de besluiten voor die de gemeenteraad neemt. Voor een groot aantal zaken is het college zelf wettelijk bevoegd. Dit betekent dat het college daar zelf besluiten over mag nemen.

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad én van het college. De regering benoemt de burgemeester op voordracht van de gemeenteraad voor een periode van zes jaar. De gemeenteraad benoemt wethouders voor een periode van vier jaar. De gemeentesecretaris adviseert het college en heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie.

Vervangingsregeling

Vervangingsregeling burgemeester als bestuursorgaan:

  • Eerste loco-burgemeester wethouder Bal
  • Tweede loco-burgemeester wethouder Van den Berg
  • Derde loco-burgemeester wethouder Dorenbos
  • Vierde loco-burgemeester wethouder Tabak 
  • Vijfde loco-burgemeester wethouder Van Weel

Onderlinge vervangingsregeling collegeleden:

  • Wethouder Bal vervangt de burgemeester en wethouder Van den Berg
  • Wethouder Van den Berg vervangt wethouder Bal
  • Wethouder Dorenbos vervangt wethouder Tabak
  • Wethouder Tabak vervangt wethouder Van Weel
  • Wethouder Van Weel vervangt wethouder Dorenbos

Nevenfuncties burgemeester en wethouders

Document volgt nog

Heeft deze informatie u geholpen?