Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente. Het college bereidt de besluiten voor die de gemeenteraad neemt. Voor een groot aantal zaken is het college zelf wettelijk bevoegd. Dit betekent dat het college daar zelf besluiten over mag nemen.

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad én van het college. De regering benoemt de burgemeester op voordracht van de gemeenteraad voor een periode van zes jaar. De gemeenteraad benoemt wethouders voor een periode van vier jaar. De gemeentesecretaris adviseert het college en heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie.

Vervangingsregeling

Vervangingsregeling burgemeester als bestuursorgaan:

 • Eerste loco-burgemeester wethouder Bal
 • Tweede loco-burgemeester wethouder Van den Berg
 • Derde loco-burgemeester wethouder Wijmenga
 • Vierde loco-burgemeester wethouder Nevin Özütok

Onderlinge vervangingsregeling collegeleden:

 • Wethouder Bal vervangt de burgemeester en wethouder Van den Berg
 • Wethouder Van den Berg vervangt wethouder Bal
 • Wethouder  Nevin Özütok vervangt wethouder Wijmenga
 • Wethouder Wijmenga vervangt Wethouder  Nevin Özütok 

Nevenfuncties burgemeester en wethouders

De leden van het college van burgemeester en wethouders vervullen vaak ook nog andere functies, de zogenaamde nevenfuncties. Dit kan bijvoorbeeld een andere baan of een ander beroep zijn, maar ook één of meer onbetaalde functies in maatschappelijke organisaties. De nevenfuncties zijn openbaar.

 Nevenfuncties in functieNevenfuncties in maatschappij
Burgemeester M.E. Smit
 • Lid Coördinatiecommissie Amsterdam (RSA)
 • Lid Bestuurlijk overleg Veiligheid (BOV) / politieregio
 • Burgemeestersplatform Noordzeekanaal
 • Lid Gezagsdriehoek IJmond
 • Lokale driehoek
 • Stuurgroep RBP Tata Steel
 • Voorzitter RvT Atlas College (bezoldigd: inkomsten € 5.920,- bruto per jaar)
 • Voorzitter RvT Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (bezoldigd: inkomsten € 1.084,- bruto per jaar)
 • Mede-eigenaar/directeur Smit Gardenier (onbezoldigd, geen werkzaamheden)
Wethouder A. BalGeen
 • Voorzitter, VVE Wijckerborgh te Beverwijk (onbezoldigd)
 • Eigenaar Cocreatiq (eenmanszaak)
 • Bestuurslid Stichting Perseus (onbezoldigd)
Wethouder B.G.P van den Berg
 • Lid commissie Europa en Internationaal bij de VNG
 • Lid van het Congres van de lokale en regionale overheden van de Raad van Europa (wel onkostenvergoeding, geen inkomsten)
 • Eigenaar Van den Berg Integrity Services (eenmanszaak) (geen inkomsten)
Wethouder N. Wijmenga
 • Lid van bestuur CDA Duurzaamheidsnetwerk (geen inkomsten) 
Geen

Heeft deze informatie u geholpen?