Sinds een paar jaar zijn een aantal Beverwijkers actief bezig met het beheren van buurtgroen in de openbare ruimte. Een goed voorbeeld daarvan is te vinden in de Westertuinen. Actieve bewoners met groene vingers houden hier een groenvak van de gemeente bij. Het gevolg is een opvallende border met bloeiende vaste planten.

We moedigen dit soort initiatieven aan. Het vergroenen en aantrekkelijker maken van de openbare ruimte staat hoog op de agenda. Wilt u ook graag een stukje groen van de gemeente onderhouden of een geveltuintje maken? Laat het ons weten.

Ik wil een stukje groen onderhouden

Spelregels Buurtgroen

Als u een stukje groen van de gemeente wilt onderhouden zijn er een aantal spelregels:

  • Er moet vooraf toestemming verleend worden door één van de toezichthouders Groen van uw buurt. Neem hiervoor contact op met de toezichthouder via 0251 256 256
  • Het ‘Buurtgroen’ wordt ordelijk en net onderhouden en het gebruik ervan mag niet leiden tot overlast.
  • Eventuele bomen in het ‘Buurtgroen’ blijven in beheer van de gemeente.
  • Het ‘Buurtgroen’ blijft altijd eigendom van de gemeente. Dit geldt ook als u het terrein al lange tijd beheerd. Verjaring kan nooit aan de orde zijn.
  • U zorgt zelf voor de afvoer van het groenafval.
  • Deze en een aantal overige spelregels worden, na overleg, vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de gemeente.

Voorbeelden Buurtgroen

Boomvak

Rondom een boom ligt vaak een strook die niet verhard is om zo de boom voldoende zuurstof te bieden. In deze boomspiegel kan lage beplanting worden aangebracht wat niet te diep wortelt.

Plantenbak

Op locaties waar plantenbakken staan is het mogelijk om een bak te adopteren. Als er niet al aantrekkelijke beplanting in staat, kunt u hier zelf plantjes in plaatsen. Naast het netjes houden van de plantenbak bent u ook verantwoordelijk voor het water geven in de droge periodes.

Geveltuin

Bij een geveltuintje wordt een strookje verharding grenzend aan de woning verwijderd en kan een klein tuintje worden aangebracht. Vooral woningen die geen voortuin hebben zijn geschikt, wel moet altijd bekeken worden of er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor een voetpad.

Stadslandbouw

De grotere oppervlakten hebben vaak een grotere invloed op de buurt. Er zijn meerdere bewoners bij het beheer betrokken. Dit vraagt dus om een uitgebreider proces waarbij de buurt op de hoogte wordt gebracht en waar meer afspraken moeten worden gemaakt. In Beverwijk is inmiddels een oude speelplek omgevormd naar een moestuintje en op een aantal plekken worden grotere groenvakken door meerdere bewoners beheerd.

Heeft deze informatie u geholpen?