Hulp vragen of hulp bieden

Door de coronacrisis zijn veel mensen in Nederland nu alleen thuis. Buurtcentra zijn dicht en activiteiten afgelast. Verschillende organisaties bieden nu andere hulp aan. Er zijn initiatieven opgezet om elkaar te steunen met klusjes, boodschappen doen of om het sociaal contact in stand te houden. Ook voor de jeugd en families is er ondersteuning.

Hulp vragen of bieden via een organisatie

 • Sociaal Team Beverwijk
  Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten? Bel dan met het Sociaal Team Beverwijk via het telefoonnummer 06 11 03 53 27. Daar zitten medewerkers van verschillende organisaties uit Beverwijk om met u te praten. Heeft u behoefte aan ondersteuning of heeft u specifieke vragen over werk, inkomen, wonen, geldzaken, welzijn en/of zorg? Of wilt u iets doen voor een ander dan kunt u het Sociaal team Beverwijk bellen. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres info@sociaalteambeverwijk.nl.
   
 • Stichting Welzijn Beverwijk
  Voor vragen over hulp in de buurt, welzijn en inzet van vrijwilligers is een meldpunt van Stichting Welzijn Beverwijk bereikbaar van 9.00 - 18.00 uur op telefoonnummer 0251 300 338 of via het e-mailadres meldpunt@welzijnswb.nl.
   
 • MEE & de Wering
  Voor mensen met een beperking en naasten staat MEE & de Wering klaar voor al uw vragen. De medewerkers zijn bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op het algemene telefoonnummer 088 00 75 000 of via e-mailadres info@meewering.nl.
   
 • Socius Maatschappelijk Dienstverleners Beverwijk
  Medewerkers van Socius Maatschappelijke Dienstverleners Beverwijk zijn van 9.00 - 13.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 088 88 76 900 of via het e-mailadres info@socius-md.nl.
   
 • Maatjez
  Heeft u een vraag met betrekking tot uw mantelzorgtaken of behoefte aan een luisterend oor dan kunt u contact opnemen met onze mantelzorgconsulenten van Maatjez. Dit zijn Ellis Middelhuis, bereikbaar via het telefoonnummer 06 51 24 77 17 en Mart Witteman, bereikbaar via het telefoonnummer 06 82 26 04 12. Of kijk op de website van maatjez(externe link).
   
 • Het Rode Kruis
  Het Rode Kruis opende een speciaal telefoonnummer waar ouderen en zieke mensen terecht kunnen met vragen rond het coronavirus. Het telefoonnummer is 070 44 55 888.  
   
 • De Luisterlijn
  De Luisterlijn is 24 uur per dag bereikbaar via het telefoonnummer 0900 0767 (normaal tarief) en biedt een luisterend oor bij angst, eenzaamheid, zorgen. U kunt ook chatten via de website van de Luisterlijn(externe link).
   
 • Tips bij spanningen thuis
  We blijven zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Op de poster - op de website van de Rijksoverheid(externe link) - staan tips bij oplopende spanningen.

Hulp vragen met betrekking tot jeugd

 • OranjeHelpers
  Jongeren in actie tegen eenzaamheid en de gevolgen van corona. De campagne is praktijk- en lokaalgericht: door jongeren en hulpacties in beeld te brengen die zich al inzetten. Meer informatie op de website van #OranjeHelpers(externe link)
   
 • Nederlands Jeugdinstituut en de Kinderombudsman
  Veel ouders zitten thuis met hun kinderen nu de scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten. Dit kan pittig zijn bijvoorbeeld bij gezinnen waarvan de kinderen gedragsproblemen hebben. Op landelijke sites is informatie en tips te vinden over het omgaan met de nieuwe thuissituatie zoals: de website van NJI(externe link) en de website van de Kinderombudsman(externe link).
   
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
  Wilt u graag hulp bij uw vragen over opvoeden en opgroeien? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Medewerkers van het informatie & adviesteam zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 99 58 355 of via e-mailadres secretariaat@cjgkennemerland.nl.
   
 • Veilig Thuis Kennemerland
  Gaat het thuis echt niet goed, of ben je bezorgd over iemand in jouw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis Kennemerland. Je kunt ze 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis telefonisch bereiken via 088 80 06 200 of kijk op de website van Veilig Thuis Kennemerland(externe link). Is er direct gevaar? Bel dan met de politie via het telefoonnummer 0900 8844.
   
 • De Kindertelefoon
  Ook voor kinderen is dit een rare tijd. Kinderen die hun zorgen en verhaal willen delen, kunnen elke dag van 11.00 tot 21.00 uur contact opnemen met de vrijwilligers van De Kindertelefoon. Dit is gratis en anoniem via het telefoonnummer 0800 0432. Of gebruik de webchat via de website van de Kindertelefoon(externe link).
   
 • Tips bij spanningen thuis
  We blijven zoveel mogelijk thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Op deze poster - op de website van de Rijksoverheid(externe link) - staan tips over oplopende spanningen.

Hulp vragen of bieden via sociale media

Er zijn platforms in de gemeente Beverwijk of Facebookpagina’s waarin inwoners hulp aanbieden of vragen bijvoorbeeld:

 • Het Sociaal team Beverwijk
  Dit is voor bewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bijvoorbeeld op gebied van geld, gezondheid, wonen, opvoeding en sociale contacten. Zie de Facebookpagina van Sociaal team Beverwijk(externe link).

Een kaartje in de bus of een verzoeknummer op de radio

 • Woont er een ouder of ziek persoon in uw straat of buurt? Dan kan het zijn dat hij of zij zich eenzaam voelt of bijvoorbeeld moeite heeft met boodschappen doen. Wilt u helpen? Een simpele oplossing is om uw naam en telefoonnummer op een briefje te schrijven met een kort berichtje dat u hem/haar graag wilt helpen en doe dit in de brievenbus.
   
 • Het Sociaal Team Beverwijk heeft ansichtkaarten beschikbaar “buur hoe is het met u?”. De ansichtkaarten zijn verkrijgbaar via het e-mailadres info@sociaalteambeverwijk.nl of via het telefoonnummer 06 11 03 53 27.
   
 • Radio Beverwijk besteedt aandacht aan de structuur van de dag. Ook kunt u verzoeknummers aanvragen dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur. Kijk op de website van Radio Beverwijk(externe link) voor meer informatie.