Q&A: hoe werkt het nieuwe parkeerbeleid in Beverwijk?

Het centrum van Beverwijkheeft sinds 1 januari 2024 nieuw parkeerbeleid. Het doel van dit beleid is om de stad leefbaar en toegankelijk te houden en ruimte te bieden aan woningbouw, groen en een mooi verblijfsgebied. Wat is er veranderd?

Hoe is dit parkeerbeleid tot stand gekomen?

De raad heeft in een raadsvergadering op 12 oktober 2023 (hier terug te kijken) ingestemd met de Verordening Parkeerbelasting 2024 en de Nota Parkeernormen en Afkoopregeling Parkeren 2024. Ook stelde de raad onder meer budget beschikbaar voor een scanauto en twaalf extra parkeerautomaten voor het centrumgebied waar nu nog een blauwe zone geldt. Over een aantal parkeerzaken heeft de raad geadviseerd, maar nam het college van burgemeester en wethouders een besluit op 31 oktober 2023. Op 6 februari 2024 is dit collegebesluit nog op detailniveau aangescherpt

Wanneer is het nieuwe parkeerbeleid ingegaan? 

De nieuwe regels voor vergunningen en straatparkeren gelden vanaf 1 januari 2024, net als de nieuwe verdeling van de parkeerzones in het centrum van Beverwijk. Eén regeling is al per 1 november 2023 ingegaan. Dat is de Nota Parkeernormen en Afkoopregeling Parkeren 2024. Wat er verandert door deze nota: voor een specifiek deel van de Stadskant Spoorzone gelden voortaan lagere parkeernormen en daarnaast is in de hele gemeente de kruimelregeling voor nieuwbouw en transformatie verdwenen. Ook zijn de tarieven voor de parkeerbijdrage geïndexeerd en is nader omschreven welke reductie van de parkeernorm mag worden toegepast bij gebruik van deelvervoer.

Wat zijn vanaf 2024 de tarieven voor betaald parkeren in het centrum van Beverwijk?

Vanaf 2024 geldt betaald parkeren in Beverwijk van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur, ook in de centrumgebied waar voorheen een blauwe zone van kracht was. Rondom het Kennemer Theater geldt 22.00 uur als eindtijd. Er geldt vanaf 2024 een gedifferentieerd parkeertarief. Op woensdag en zaterdag hebben de eerste twee uur van iedere parkeertransactie een tarief van 0,00 euro, waarbij parkeerders zich wel moeten aanmelden. Daarna geldt een tarief van 1,55 euro per uur, tot aan het vijfde uur: dan loopt het uurtarief op naar 3,05 euro. De eerste twee uur gratis op woensdag en zaterdag gelden niet na 19.00 uur in de theaterzone. 

Let op: bij aanmeldingen met de bezoekersregeling wordt er de eerste twee uur wel tijd afgeschreven. Bezoekers kunnen op woensdag en zaterdag de eerste twee uur gewoon gebruikmaken van de gratis parkeeruren als zij zich zelf aanmelden bij een parkeerautomaat of via hun eigen parkeer-app.

Waar vindt u de parkeerautomaten?

Alles over betaalde gebieden en kosten vindt u op de pagina betaald parkeren.  Daar vind u ook deze kaart met de locaties van de parkeerautomaten. 

Wat is er veranderd voor de blauwe zones in het centrum?

Om het nieuwe parkeerbeleid duidelijker en effectiever te maken, zijn alle parkeerzones in het centrum van Beverwijk samengevoegd tot één parkeerzone. Dit geldt ook voor het blauwe zone-gebied in het centrum. In dit gebied is de ontheffing voor de blauwe zone per 1 januari 2024 veranderd in een ontheffing voor betaald parkeren. Er bestaan vanaf 2024 geen blauwe zones meer in het centrum van Beverwijk. Wel blijven enkele blauwe zone-gebieden buiten het centrum bestaan, omdat het nieuwe parkeerbeleid daar niet geldt.

Wat is het maximum aantal parkeerontheffingen per adres?

Vanaf 1 januari 2024 verandert het maximum aantal ontheffingen (vergunningen) per BAG-adres in het centrum van Beverwijk. BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Bewoners en ondernemers kunnen voortaan nog maar maximaal twee ontheffingen aanvragen: twee bewonersontheffingen óf twee bedrijfsontheffingen óf één bewonersontheffing en één bedrijfsontheffing. Huishoudens die nu al een derde parkeervergunning hebben, kunnen nog wel een derde parkeerontheffing aanvragen.

Meer ontheffingen per adres zijn vanaf 2024 niet meer mogelijk. Wel kan op ieder BAG-adres in het centrum van Beverwijk (alleen door bewoners) één bezoekersregeling worden aangevraagd, ook als er geen parkeerontheffingen zijn toegekend. Let op: bewoners van de overloopgebieden net buiten parkeerzone Beverwijk Centrum kunnen wél een parkeerontheffing aanvragen, maar géén bezoekersregeling.

Bewoners en ondernemers van nieuwbouw in een deel van de Stadskant van Spoorzone Beverwijk, waar parkeren op eigen terrein is vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente, komen niet meer in aanmerking voor parkeerontheffing.

Welke ontheffingen bieden wij aan?

Het aantal verschillende typen ontheffingen neemt af om het overzichterlijker te maken. Er bestaan straks alleen nog de volgende soorten:

Beverwijk CentrumBeverwijk BazaarWijk aan Zee
1e Bewonersontheffing1e Bewonersontheffing1e Bewonersontheffing
2e Bewonersontheffing2e Bewonersontheffing2e Bewonersontheffing
3e Bewonersontheffing*XX
BezoekersregelingXX
XBezoekersontheffingBezoekersontheffing
1e Bedrijfsontheffing1e BedrijfsontheffingX
2e Bedrijfsontheffing2e BedrijfsontheffingX
WeekmarktontheffingXX
Tijdelijke ontheffingTijdelijke ontheffingTijdelijke ontheffing
Autodate/ deelauto ontheffingAutodate/ deelauto ontheffingAutodate/ deelauto ontheffing
Mantelzorgontheffing
Zorg algemene ontheffing
Personeel gemeente en OD IJmond

* Alleen indien er in 2023 al sprake was van een derde bewonersvergunning

Wat houdt de nieuwe bezoekersregeling voor Beverwijk Centrum precies in?

Speciaal voor de parkeerzone Beverwijk Centrum en de zogenoemde sector Theater is een bezoekersregeling van kracht. Deze regeling biedt de bewoners de mogelijkheid om hun bezoek tegen een gereduceerd tarief en voor een beperkte duur te laten parkeren in deze zone. Deze regeling geldt niet in de Breestraat en op de Beverhof. Concreet werkt het als volgt:

 • Per BAG-adres kan één bewoner één keer per jaar een bundel van 200 uur aanschaffen tegen een gereduceerd tarief van 25 cent per uur. Een aanschaf later in het jaar betekent naar rato minder uren en een naar rato lagere aanschafprijs;
 • Elk voertuig dient digitaal aangemeld te worden via de site van de gemeente;
 • Meerdere voertuigen kunnen tegelijkertijd worden aangemeld;
 • Er wordt een onderscheid gemaakt voor bewoners in de sector Theater, ofwel het gebied rond het Kennemer Theater. Hun bezoekersregeling geldt voortaan tot 22.00 uur ’s avonds. Wie elders in het centrum woont, kan zijn bezoek slechts tot 19.00 uur tegen gereduceerd tarief laten parkeren, ook in de sector Theater;
 • Bewoners in overloopgebieden van parkeerzone Beverwijk Centrum kunnen wel een parkeerontheffing aanvragen, maar geen bezoekersregeling.

Let op: bij aanmeldingen met de bezoekersregeling wordt er de eerste twee uur wel tijd afgeschreven. Bezoekers kunnen op woensdag en zaterdag de eerste twee uur gewoon gebruikmaken van de gratis parkeeruren als zij zich zelf aanmelden bij een parkeerautomaat of via hun eigen parkeer-app.

Bezoekuren kunnen niet worden opgespaard voor een volgend jaar en er kan maar één keer per adres per jaar aangeschaft worden. Wie de regeling later in het jaar aanvraagt, krijgt naar rato minder uren, maar betaalt daarvoor ook een evenredig lagere aanschafprijs.

Restitutie van niet gebruikte uren is mogelijk tot een restbedrag van 27,21 euro. Wie een bezoekersregeling voortijdig beëindigt en nog meer dan dit bedrag heeft openstaan, krijgt dit teruggestort. Indien u hierover geen bevestigingsmail ontvangt, neem dan contact met ons op via (0251) 256 256 of parkeren@beverwijk.nl. 

Hoe meld ik een bezoeker aan? 

Bekijk de instructie hoe u dit via website en mobiele telefoon kan doen.

Behouden Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar hun bezoekersontheffing?

Bewoners in de parkeerzones Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar kunnen een bezoekersontheffing aanvragen, als ze zelf geen eigenaar zijn van een motorvoertuig dat op hun BAG-adres staat geregistreerd. Daarnaast mag er geen mede-bewoner zijn die al over een parkeerontheffing beschikt.

Ervaart u een storing in het parkeersysteem? 

Bekijk dan onze pagina met parkeerstoringen. Kunt u daar niet de oplossing vinden, neem dan contact met ons op via (0251) 256 256 of parkeren@beverwijk.nl.

Wat zijn de nieuwe tarieven voor parkeerontheffingen in 2024?

De tarieven van de ontheffingen zijn met 4% geïndexeerd per 1 januari 2024. Hieronder staan de tarieven voor 2024.

ParkeerontheffingenTarief
Bewonersontheffing - alle zones - 1e27,21
Bewonersontheffing - alle zones – 2e87,07
Bewonersontheffing – Beverwijk Centrum – 3e (*)87,07
Bezoekersontheffing – Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar27,21
Bezoekersregeling – Beverwijk Centrum / sector Theater 50,00
Bedrijvenontheffing Beverwijk Centrum – 1e217,67
Bedrijvenontheffing Beverwijk Centrum – 2e380,92
Bedrijvenontheffing Beverwijk Bazaar – 1e108,83
Weekmarkt - Beverwijk Centrum108,83
Zorgverleners - algemeen364,33
Zorgverleners - mantelzorg27,21
Gemeentepersoneel en Autodate/ autodelen0,00

*Alleen indien er in 2023 al sprake was van een derde bewonersvergunning

Wat verandert er in de Lau Mazirelstraat?

De gemeente is in 2023 uitgebreid in gesprek geweest met de bewoners en omwonenden van de Lau Mazirelstraat over de specifieke parkeersituatie in dit gebied. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze situatie te wijzigen. Met ingang van 1 januari 2024 is parkeren in de Lau Mazirelstraat alleen nog maar toegestaan voor bewoners van de Lau Mazirelstraat en hun bezoekers. Bewoners moeten daarvoor zelf ontheffingen aanvragen. Vanaf de jaarwisseling is het voor anderen verboden om te parkeren in de Lau Mazirelstraat. Dit zal met borden worden aangegeven worden zodat iedereen kan zien dat de parkeerplaatsen in de Lau Mazirelstraat niet openbaar zijn.

De ontheffingen worden toegekend op basis van de registratie in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Zo wordt gecontroleerd of aanvragers ook echt in de Lau Mazirelstraat wonen. Per BAG-adres worden maximaal twee bewoners- en één bezoekersontheffing toegekend. Voor de bezoekersontheffing geldt dat er meerdere kentekens tegelijk kunnen worden geregistreerd. Bewoners betalen per registratie.

Ter compensatie van de vervallen parkeerplaatsen in de Lau Mazirelstraat legt de gemeente bij de huidige hoofdentree van tennisvereniging LTC DEM acht extra parkeerplaatsen aan. Hiervoor wordt de sloot voor een klein deel gedempt. Ook verplaatsen de gemeente de voetgangers- en fietsentree van LTC DEM naar de kant van het fietspad. De werkzaamheden worden naar verwachting voor 1 maart 2024 afgerond. Op de grote parkeerplaats bij de atletiekbaan komen in de loop van 2024 dertien extra parkeerplaatsen.

Waar kunt u in en rond het Beverwijkse centrum gratis parkeren?

Er zijn nog steeds diverse plekken in en rond het centrum van Beverwijk waar automobilisten gratis kunnen parkeren. Het gaat om deze locaties:

 • Parkeerterrein Wijckerpoort (achter het station)
 • De Kop van de Haven (aan de Parallelweg)
 • Parkeerterrein Akerendamlaan (tegenover het Nova College)
 • P+R Wijckermolen (van NS, dus gratis voor wie ook de trein neemt)
 • Marloterrein (privaat terrein met een blauwe zone)
 • Parkeerplaats schuin tegenover het Kennemer Theater

Waar kunt u gratis parkeren met de gehandicaptenparkeerkaart?

Met een geldige gehandicaptenparkeerkaart kunt u in Beverwijk gratis parkeren op alle parkeerplaatsen waar betaald parkeren geldt en ook gratis op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Er geldt geen tijdsbeperking. Ook mag u met deze kaart gratis parkeren voor de duur van drie uur en met gebruik van een schijf bij een parkeerverbod in vergunninghoudersgebied (Wijk aan Zee) en daar waar een blauwe zone wordt aangegeven (Marloterrein, Wijkerbaan, Plantage).

Hoe kunt u een parkeerontheffing aanvragen?

Hieronder leggen wij uit wat u moet doen om één of meer parkeerontheffingen aan te vragen.

1. Digitaal parkeerloket

Het digitaal parkeerloket werkt snel en eenvoudig. Aanvragen en betalen gaat via de website van de gemeente. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig. Betalen doet u via iDEAL. Volgt u daarbij de volgende instructie:

 1. Ga naar www.beverwijk.nl/parkeerontheffing;
 2. Selecteer hier welke parkeerontheffing u wenst aan te vragen;
 3. Klik op ‘ontheffing aanvragen’;
 4. Klik op het logo DigiD (voor bewoners) of eHerkenning (voor bedrijven);
 5. Klik op ‘inloggen’;
 6. Doorloop de procedure;
 7. Rond af door uw ontheffing met iDEAL te betalen.

Als u meerdere ontheffingen wilt aanvragen, log dan uit, sluit de website af door op het kruisje rechtsboven te klikken en start het bovenstaande proces opnieuw. Mocht het u niet lukken een ontheffing aan te vragen of u ervaart een technisch probleem, bel dan met ons parkeerloket op nummer 0251-256256.

2. Fysiek parkeerloket

In de hal van het Stadhuis kunt u ook terecht voor het aanvragen van een parkeerontheffing en deze ook direct afrekenen. Betalen doet u via iDEAL of contant. U kunt hiervoor via de website www.beverwijk.nl een afspraak maken. Daarbij dient u altijd de volgende zaken mee te nemen:

 • Geldig rijbewijs;
 • Geldig kentekenbewijs op naam van de rijbewijshouder, of:
  • een geldig leasecontract op naam van de rijbewijshouder, of:
  • een geldig leasecontract via de werkgever, of:
  • een geldige getekende huur- of gebruiksovereenkomst waaruit blijkt dat de rijbewijshouder de auto mag gebruiken;
 • Elektronisch betaalmiddel of contant geld;
 • KvK-uittreksel, alleen als u een ontheffing aanvraagt voor een auto die geregistreerd staat op naam van uw eigen bedrijf op het aanvraagadres.

Hoe verandert u tijdelijk uw kenteken vanwege een vervangende auto?

Als u tijdelijk gebruik maakt van een vervangende auto, kunt u het kenteken eenvoudig aanpassen in de digitale omgeving van uw parkeerontheffing. Dat gaat als volgt.

 1. Ga naar https://aanmeldenparkeren.beverwijk.nl en log in
 2. Kies het juiste parkeerproduct 
 3. Klik op het potloodje naast het kenteken 
 4. Vul in dat het om een tijdelijke wijziging gaat (dus niet 'permanent') 
 5. Vul het kenteken in van de vervangende auto
 6. Kies een begin- en einddatum (termijn is maximaal een maand)
 7. Bevestig de ingevulde gegevens

Heeft u de vervangende auto langer dan een maand? 

Bel dan de gemeente via 0251 - 256 256.

Wat wordt er gedaan om Wijckerpoort veiliger te maken?

Eind november is het werkterrein van ProRail afgesloten dat illegaal werd gebruikt als parkeerterrein. Dit terrein is daar niet geschikt voor en de eigenaar wil het ook niet hebben dat hier wordt geparkeerd. Begin 2024 starten de werkzaamheden om parkeerterrein Wijckerpoort achter het station veiliger te maken, vooral door de verlichting te verbeteren. Op Wijckerpoort staat voor een korte periode een kentekencamera die geanonimiseerd het aantal auto’s registreert en niet de kentekens zelf. Deze informatie gebruiken we om meer inzicht te krijgen in het parkeergedrag en de parkeerdruk. Op een later moment komt er een systeem om automobilisten al op de Halve Maan aan te kunnen geven of er nog plek is op Wijckerpoort, zodat zoekverkeer te vermijden is. Als dit systeem goed werkt, willen we het ook op de Halve Maan en het Meerplein invoeren. Op het Beverplein is dit lastig doordat daar te veel in- en uitritten zijn.

Kunnen de nieuwe maatregelen nog worden aangepast? 

Ieder voorjaar gaat de gemeente meten en bekijken wat de effecten zijn van de ingevoerde parkeermaatregelen. Dit gebeurt ook in 2024. Over de uitkomsten daarvan gaat de wethouder het gesprek aan met belanghebbenden en de gemeenteraad. Mogelijk geven deze evaluaties aanleiding tot het voorstellen van andere of aanvullende maatregelen. 

Welke aanvullende maatregelen zouden de komende jaren nog kunnen worden ingevoerd? 

Bij de lancering van de parkeerplannen in juni 2023 kondigde het college twintig mogelijke maatregelen aan. Tien van die maatregelen zijn voorgesteld om in te voeren in 2024. Tijdens inloopavonden en een formele inspraakprocedure hebben Beverwijkse bewoners, organisaties en ondernemers zich kunnen uitspreken over deze beoogde maatregelen. Het resultaat is aangepast beleid waar de gemeenteraad op 12 oktober over heeft gestemd. Ook de raad heeft de plannen nog aangepast. De overgebleven maatregelen worden hieronder behandeld. 

In totaal zijn er twintig maatregelen gekozen, die zijn onderverdeeld in de volgende drie pakketten:

 • Pakket 1 bevat de maatregelen voor de korte termijn (2024) waarmee direct gestart wordt. Deze maatregelen zijn primair gericht op het beter spreiden van de parkeervraag over het centrum en het ombuigen van de parkeervraag. Die parkeervraag moet gaan afnemen in plaats van toenemen;
 • Pakket 2 bevat de maatregelen voor de middellange termijn. Invoering van deze maatregelen dient voor 2027 te zijn gerealiseerd zodat op middellange termijn een goede balans wordt gevonden tussen de vraag en het aanbod, ook wanneer er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn in het centrum;
 • Pakket 3 bevat maatregelen waarmee meer maatwerk wordt geboden. Na evaluatie van de genomen maatregelen wordt jaarlijks bepaald in hoeverre de maatregelen tot het gewenste effect hebben geleid, of dat de maatregelen nog zwaarder ingezet worden. Het pakket bevat een doorkijk naar de toekomst. Acties die in de toekomst genomen worden om balans tussen de vraag en het aanbod te herstellen.

Jaarlijks wordt geëvalueerd in het voorjaar in hoeverre de ingevoerde maatregelen tot het gewenste effect hebben geleid en of andere maatregelen nodig zijn.

Wat zijn de vier oplossingsrichtingen voor het parkeerprobleem?

De parkeermaatregelen en de daarbij horende fasering zijn gebaseerd op de volgende vier oplossingsrichtingen:

 1. Spreiden van de parkeerdruk. In de huidige situatie is sprake van een overbelasting in delen van het centrum. ’s Nachts is het druk in de woonwijken en is het lastig om een parkeerplaats nabij de woning te vinden. Op werkdagen is de Wijckerpoort overvol en in het weekend is het druk op de centrale parkeerterreinen in het centrum. Door een andere indeling van parkeergebieden en andere tarifering kunnen vraag en aanbod beter worden verdeeld over het centrum. Zo wordt de aanwezige capaciteit in het centrumgebied beter benut.
 2. De kraan moet dicht. De handhaving moet efficiënter. Met de huidige pakkans loont het om je niet aan de regels te houden. Daarmee is er ook geen sturing mogelijk op het gewenste en ongewenste gedrag. Handhaving gaat één op één samen met de fiscalisering / indeling van de verschillende gebieden. De invoering van een scanauto heeft bij vergelijkbare gemeentes geleid tot een positief effect. Er moet een rem gezet worden op de extra parkeervergunningen/ ontheffingen per huishouden en/of bedrijf. De huidige kruimelregeling waarbij een vrijstelling wordt gegeven bij nieuwe ontwikkelingen is niet langer houdbaar. Bij grootschalige nieuwbouwprojecten (zoals in de Spoorzone) dient uitgegaan te worden van zeer lage parkeernormen waarbij het belangrijk is dat bewoners niet in aanmerking komen voor een ontheffing buiten de ontwikkeling om. Tenslotte dient de beschikbare capaciteit op eigen terreinen optimaal benut te worden (Parkeren Op Eigen Terrein, ofwel POET).
 3. Flankerend beleid. Bij de invulling van het parkeerbeleid dient altijd integraal naar de mobiliteit gekeken te worden. Bij strenge maatregelen zoals betaald parkeren of een strenge parkeernorm dient een alternatief geboden te worden. Dit alternatief bevat in ieder geval goede voorzieningen voor de fiets (voldoende stalling, veilige en comfortabele routes), een hoogwaardig openbaar vervoer systeem (goede trein- en busverbindingen met de omgeving) en het aanbieden van deelmobiliteit (auto, fiets, scooters). Deze maatregelen vallen deels onder verantwoordelijkheid van de gemeente, maar worden niet ingevuld vanuit het parkeerbeleid.
 4. Kansen Openbare Ruimte. Met de aanpassing van het parkeren in het centrum van Beverwijk ontstaat de gelegenheid om anders om te gaan met de beschikbare openbare ruimte. Op sommige locaties willen we juist stimuleren dat er geparkeerd wordt (onderbenutting van P&R Wijckermolen, benutting Wijckerpoort). Elders kan ruimte geboden worden voor de invulling van andere door de raad vastgestelde ambities voor de openbare ruimte (Slangenwegje, Breestraat), Meerplein, zoals meer groen en het creëren van prettigere verblijfsgebieden.

Wat waren alle 20 voorgestelde maatregelen?

 1. Tijden betaald parkeren uitbreiden
 2. Fiscale zones samenvoegen tot één zone
 3. Data delen voor betere verkeersbegeleiding
 4. Progressief parkeertarief
 5. Betere handhaving met scanauto
 6. Lagere parkeernormen voor nieuwbouw 
 7. Beëindiging huidige uitsterfbeleid van derde en meer vergunningen
 8. Extra fietsenstalling, stimuleren fietsgebruik
 9. Beter benutten van P&R Wijckermolen
 10. Stedelijk ontwikkelen van zone Slangenwegje
 11. Uitsterfbeleid voor tweede vergunning
 12. Toepassen van Parkeren Op Eigen Terrein (POET)
 13. Versterken van het OV
 14. Kansen benutten van deelmobiliteit
 15. Parkeren in de Breestraat opheffen
 16. Beter benutten van Wijckerpoort
 17. Differentiatie in zones en tarieven
 18. Verhoging van parkeer- en vergunningstarieven
 19. Alleen bewonersparkeren op Marktplein, Koningshof en Graafwijkstraat 
 20. Afschaffen van de tweede vergunning

Waarom heten vergunningen voortaan ontheffingen?

Er is straks formeel geen sprake meer van een parkeervergunning, maar van een parkeerontheffing. Dit betekent dat we uw huidige vergunning juridisch niet kunnen verlengen. U moet een parkeerontheffing aanvragen voor 2024. Alle huidige vergunningen eindigen automatisch op 31 december 2023. 

Waarom is het tijd voor nieuw parkeerbeleid?

De ruimte in het centrum van Beverwijk is beperkt. We willen meer ruimte voor woningen, groen en gezellige verblijfsplekken. Tegelijk willen we dat het centrum bereikbaar blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Waar vind ik alle informatie over parkeren in Beverwijk?

Op de parkeerpagina van de gemeentewebsite: www.beverwijk.nl/parkeren