Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Beverwijk meedoet in de samenleving. Bent u 18 jaar of ouder en kunt u niet het minimumloon verdienen? Met een opleiding kunt u later meer verdienen. Als u nu een opleiding volgt dan kunt u een studietoeslag krijgen.

U kunt recht hebben op de studietoeslag als u:

  • een mbo, hbo of wo opleiding volgt;
  • recht heeft op studiefinanciering (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) of Wet studiefinanciering (WSF));
  • niet in staat bent om tijdens de studie inkomsten te verdienen door een structurele medische beperking.

Studietoeslag aanvragen

Studietoeslag aanvragen via pdf

Wilt u het verslag liever via een pdf of Word document invullen? Download dan het formulier.

Tip: Het is sneller en veiliger om het aanvraagformulier digitaal in te vullen.

Studietoeslag aanvragen - pdf

Meer informatie regelingen laag inkomen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Beverwijk meedoet in de samenleving. Lukt u dat niet? Dan proberen wij te zorgen voor financiële ondersteuning. Dit kan door bijvoorbeeld een regeling bij een laag inkomen. Op de pagina Laag inkomen vindt u een overzicht van alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen.

Heeft deze informatie u geholpen?