Informatie uitkeringen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Beverwijk meedoet in de samenleving. Lukt u dat niet? Dan proberen wij te zorgen voor financiële ondersteuning. Dit kan door bijvoorbeeld het geven van een uitkering of een regeling. Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitkeringen.

Er zijn verschillende soorten uitkeringen. Op welke uitkering u recht heeft hangt af van uw situatie.

Als u een uitkering krijgt dan vragen wij u om iets terug te doen. Dit noemen we een tegenprestatie. Een voorbeeld van een tegenprestatie is vrijwilligerswerk. Het is normaal om iets te doen voor de gemeente die uw helpt met een uitkering.

Wajong-uitkering

Heeft u op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen en kunt u daardoor niet werken? Dan kunt u misschien een Wajong-uitkering krijgen.

Sinds 1 januari 2015 kunt u alleen een Wajong-uitkering krijgen als u in helemaal niet kunt werken. Als u wel kunt werken valt u onder de participatiewet. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Wajong-uitkering

Werkloosheidsuitkering

Bent u tijdelijk werkloos? Dan kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen. Dit is een uitkering die u krijgt als u tussen twee banen zit. Bijvoorbeeld als u bent gestopt bij uw eerste baan, maar nog geen nieuwe baan hebt gevonden. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan deze uitkering. Wilt u meer weten? Kijk dan op de pagina Werkloosheidsuitkering

IOAW-uitkering (voor 50 jaar en ouder)

Bent u 50 jaar en werkloos geworden? Dan kan het zijn dat uw werkloosheidsuitkering afloopt. Als dat het geval is, dan heeft u recht op een IOAW-uitkering. Aan deze uitkering zitten wel een aantal voorwaarden. U moet eerst er alles aan doen om werk te vinden. Meer informatie over deze uitkering kunt u vinden op de pagina Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Heeft u geen handicap of ziekte, maar kunt u geen werk vinden? Of verdient u te weinig om van te leven? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Bij deze uitkering moet u nog wel opzoek naar werk, zodat u zelf geld kan verdienen. Wij helpen u hierbij. Meer informatie over de bijstandsuitkering kunt u vinden op de pagina Bijstandsuitkering

Bijzondere bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan kunt u extra geld krijgen voor bijzondere uitgaven. Dit heet de ‘bijzondere bijstandsuitkering’. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe wasmachine. Wilt u gebruik maken van deze regeling? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. U kunt hier meer over lezen op de pagina Laag inkomen

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u een eigen onderneming, maar bent u in financiële problemen? Dan kunt u recht hebben op de bijstand voor zelfstandigen. Er zijn twee mogelijkheden voor deze bijstand: bedrijfskapitaal of een uitkering voor levensonderhoud. U vindt meer informatie over Bijstand voor zelfstandigen op de pagina Bijstand voor zelfstandigen

IOAZ-uitkering voor zelfstandige ouderen

Heeft u een eigen onderneming en bent u boven de 55 jaar? En haalt u uit uw onderneming te weinig inkomsten? Dan kunt u recht hebben op de IOAZ-uitkering. Meer informatie over deze uitkering vind je op de pagina IOAZ-uitkering

Heeft deze informatie u geholpen?