We willen een inclusieve gemeente zijn, waar iedereen mee kan doen. Daarom willen wij inwoners kansen bieden om verder te komen en zichzelf beter te redden. Of het nu gaat om een opleiding, om ondersteuning, participatie, de zoektocht naar werk, mobiliteit, huisvesting of andere ondersteunende activiteiten.

We willen een inclusieve gemeente zijn, waar iedereen mee kan doen.

Mensen die informatie nodig hebben of steun kunnen gebruiken, willen we beter bereiken. Daarvoor richten we ons op de plekken waar inwoners uit zichzelf komen. We zorgen dat ze er makkelijk hun vraag voor diverse soorten hulp kunnen stellen.

Mogelijkheden creëren

Het college ontwikkelt een bredere visie op (verborgen) armoede en een bredere aanpak ervan. We creëren mogelijkheden voor mensen om hun leven weer in eigen hand te nemen. Daarbij besteden we specifieke aandacht aan maatregelen tegen energiearmoede.

We benutten de kennis van ervaringsdeskundigen om goed oog te hebben voor mensen met geldzorgen. Onze minimaregelingen maken we toegankelijker, zodat ze makkelijker te vinden zijn én makkelijker aan te vragen zijn.
 

Ouderen op de oude Breestraat gemeente Beverwijk
Julianakerk Wijk aan Zee

Begeleiding naar duurzaam werk

Werk biedt perspectief. Daarom bekijken we welke barrières in de weg van werk staan en proberen we die weg te nemen. Een duurzame plaatsing met perspectief is daarbij belangrijker dan een snelle plaatsing waarbij iemand grote kans loopt snel weer terug te vallen naar werkloosheid. Daarom bieden we passende begeleiding. Samen met werkgevers  vergroten we de kansen voor werkzoekenden. 

Voorzieningen

We zorgen voor goede, bereikbare en toegankelijke voorzieningen dichtbij huis. In Wijk aan Zee houden we samen met de inwoners belangrijke voorzieningen op peil. 

Cultuur voor iedereen toegankelijk

Cultuur is de basis, en toegankelijk voor iedereen, ongeacht of je veel of weinig te besteden hebt. Net als bij sport gaat het bij cultuur om kennismaken, meedoen en meemaken. Bijvoorbeeld op school, op de buitenschoolse opvang en op het Kerkplein. Creatieve Beverwijkers dragen bij aan de positieve uitstraling van de stad en kunnen meedenken over (ruimtelijke) projecten. We benutten onze lokale krachten voor een mooiere en levendigere stad. Ook werken we regionaal samen om talent de ruimte te geven zich in de IJmond te ontwikkelen en te laten zien.

WMO

We spelen in op landelijke trends, zodat we inwoners zo goed mogelijk ondersteuning blijven bieden. We zorgen ervoor dat hulpvragen snel worden opgepakt. 

Welzijn

Om de sociale samenhang te vergroten en eenzaamheid te bestrijden, zorgen we samen met onze maatschappelijke partners voor laagdrempelige activiteiten in de wijken, zowel binnen als buiten. Hierbij zorgen we voor een goede spreiding van activiteiten in de diverse wijken.
 

Kind met bellenblaas