Beverwijk wil de meest kindvriendelijke stad van Noord-Holland worden. Het college investeert in de talenten van de jeugd en biedt jongeren actief een podium om mee te denken over alle beleidspunten. Want als het goed is voor kinderen en jongeren, is het goed voor iedereen.

Beverwijk wil de meest kindvriendelijke stad van Noord-Holland worden.

Gelijke kansen voor iedereen

Alle kinderen en jongeren in onze gemeente moeten veilig en gezond opgroeien. Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders, of hun financiële situatie mogen geen invloed hebben op de prestaties van een kind. We willen ons inzetten om deze kansen te bieden daar waar dit nog niet gebeurt, bijvoorbeeld door onze minimaregelingen beter bekend te maken.

Winkel met kinderen op de breestraat in Beverwijk
Kindvriendelijke woonbuurt Binnenduin Beverwijk

Goede onderwijshuisvesting

Adequate onderwijshuisvesting zorgt ervoor dat kinderen zich in een prettige omgeving kunnen ontwikkelen. Een aantal scholen in onze gemeente moet dringend verbouwd of opnieuw gebouwd worden. Het gebouw waarin het huidige IKC IJmond (de Zeearend) gevestigd is, is niet meer houdbaar. We nemen een besluit over de bouw van een nieuw pand.

De juiste ondersteuning en hulpverlening

Met de meeste jongeren in Beverwijk gaat het goed, gelukkig. Maar er zijn ook jongeren met een complexe hulpvraag. Kinderen hebben recht op veiligheid. Thuis, in de buurt en op school. Daarbij zijn ouders eerstverantwoordelijk, maar soms hebben ze hulp nodig om een fijn en veilig thuis te hebben en te houden. Vanuit onze regierol stimuleren we dat hulpverlenende instanties krachtig met elkaar samenwerken en zorgen voor een adequate aanpak.

Jongeren bevragen over wat zij belangrijk vinden

Kinderen moeten kunnen praten over de zaken die in hun leven en voor hun toekomst van belang zijn. Hoe kijken zij aan tegen actuele kwesties? Wat vinden ze echt belangrijk? Het college vindt het belangrijkrijk om met jonge mensen na te denken over hun kwaliteit van leven, hun hoop voor de toekomst, de kansen en belemmeringen die ze zien om hun leven vorm te geven. Daarom nodigen we jongeren uit om mee te denken hoe we ons beleid vormgeven. Al ons beleid over jongeren, komt tot stand mét jongeren.

speelplekken in de Broekpolder Beverwijk
Jongeren aan het chillen vlakbij Europaplein

Zorg dichtbij

Voor veel ouders is de jeugdzorg een doolhof: ze weten niet waar te beginnen en het einde is niet in zicht. Daardoor voelen ouders zich machteloos. Soms hebben ze slechts een luisterend oor nodig of een goede uitleg. Daarom is het van belang dat we de ondersteuning en ‘zorg dichtbij’ goed organiseren. Dit doen we o.a. door ons Sociaal team hierop te versterken, door de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen en door met scholen op te trekken.

Voldoende buitenspeelruimte voor een leven lang spelen

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren: er ontstaan spontane ontmoetingen, kinderen leren samen te spelen, hun grenzen te verleggen en lichamelijke uitdagingen aan te gaan. Spelen gaat over meer dan speeltoestellen alleen. Het gaat om bewegen, gezond leven, ontmoeten, ontdekken en beleven in een groene omgeving. Dit stimuleren we met goed ingerichte speelplekken voor jong en oud.

Buurt betrekken bij de inrichting speelruimte

Het huidige speelruimteplan is aan toe aan herijking. Daarbij vinden we het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van de speelruimte in hun buurt, en dan met name kinderen en jongeren. 

Toegankelijke speelplekken

Met de ondertekening van het VN verdrag Handicap in 2016 is beloofd om hindernissen weg te nemen om mee te kunnen doen. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van speelplekken. Hiervoor doen we de nodige aanpassingen.