We willen dat onze gemeente een groene, aantrekkelijke uitstraling heeft, met rijke biodiversiteit. Kortom: een aantrekkelijke leefomgeving voor zowel mensen als planten, dieren en insecten. Een leefomgeving die bovendien bestand is tegen de effecten van klimaatverandering. Daarom vergroten we het aantal inheemse bomen en struiken. Dat doen we in samenspraak met inwoners: we vragen hen actief mee te denken over kansen voor vergroening.

We willen dat gemeente Beverwijk een groene, aantrekkelijke uitstraling heeft, met een rijke biodiversiteit.

Waar mogelijk vervangen we verhard oppervlak in de openbare ruimte voor groen. In overleg met buurtbewoners planten we meer beeldbepalende bomen in alle wijken. Ook onderzoeken we of de geadopteerde rotondes aantrekkelijkere beplanting kunnen krijgen. En samen met de basisscholen werken we aan een groen schoolplein bij iedere basisschool.

Büllerlaan Castor college in gemeente Beverwijk
Vlindertuin in Overbos Beverwijk

Steun voor groene initiatieven

Daarnaast stimuleren we inwoners die hun eigen tuin of balkon willen vergroenen, of een geveltuintje aanleggen. We ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving die gericht zijn op vergroening van de stad of het dorp. Bijvoorbeeld met groene gevels of groene daken. 

Minder restafval

Afval is een punt van aandacht voor een schone, groene en fijne leefomgeving. We stimuleren inwoners hun afval beter te scheiden, om zo de hoeveelheid restafval te verminderen. We betrekken inwoners in verschillende wijken om te komen tot een afvalplan. Zwerfafval bestrijden we samen met hen. 

Afvalinzameling Zwaansmeer HVC gemeente Beverwijk