Per 1 januari 2024 zijn alle gemeenten verplicht een meldpunt te hebben waar u terecht kunt bij ongewenst gedrag van een verhuurder.

Wanneer kunt u een melding doen van ongewenst gedrag van een verhuurder?

 • Als u een particuliere huurwoning zoekt (ook via een woningcorporatie),
 • Als u een woning huurt van een particuliere verhuurder, een woningcorporatie of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • Als u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. Je werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Over welk gedrag kan een melding worden gemaakt?

Bij discriminatie: het is verboden om onderscheid te maken op grond van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte.

Als er sprake is van bedreiging: het is verboden iemand door lichamelijk of psychisch geweld, bedreiging met geweld of een feitelijkheid te dwingen om iets te doen, niet te doen of te dulden.

Bij een te hoge borg (meer dan twee maanden kale huur)

Als er geen schriftelijk huurcontract bestaat: de verhuurder of bemiddelaar is verplicht een huurovereenkomst op schrift vast te leggen. Bij verhuur aan arbeidsmigranten is scheiding van het huur- en arbeidscontact verplicht.

Als u geen goede duidelijke en begrijpelijke informatie krijgt over:

 1. uw rechten en plichten bij de huur van de woning, 
 2. de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt,
 3. informatie over hoe u met de verhuurder in contact kunt komen,
 4. contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag,
 5. de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen.

U mag ook melden als de verhuurbemiddelaar bemiddelingskosten vraagt.

Hoe kunt u een melding doen?

Op dit moment zijn we in Beverwijk druk bezig met het inrichten van een meldpunt. Wij vinden het namelijk van groot belang dat u deze meldingen aan ons kunt doorgeven. In de tussentijd kunt u meldingen over ongewenst verhuurgedrag doen via info@beverwijk.nl.

Wat moet u opnemen in uw melding?

 • Onderwerp: Melding Wet goed verhuurderschap
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen, maar dan krijgt u geen terugkoppeling op uw melding.
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt.
 • Het adres van de woning die u huurt of wilt huren.
 • Beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen.