Het wijzigen van uw naam wordt niet door de gemeente gedaan. Als u uw voornaam wilt veranderen moet u contact opnemen met een advocaat. Als u uw achternaam wilt veranderen moet u een verzoek doen aan de Koning via het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor het veranderen van uw voornaam neemt u contact op met een advocaat. Uw advocaat vraagt de voornaamswijziging dan aan bij de rechtbank. U moet daarbij wel de reden opgeven voor de naamswijziging.

Voornaam wijzigen

Voor het veranderen van uw achternaam moet u een verzoek doen aan de Koning via het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Achternaam wijzigen

Nadat de rechtbank of de koning een uitspraak heeft gedaan over de wijziging van uw naam, wijzigt de gemeente die in de Basisregistratie personen (BRP). De gemeente verwerkt dus de uitkomst van het gerechtelijk- of Koninklijk Besluit.

Naamkeuze voor uw kind

U kunt de keuze voor de achternaam van uw kind voor de geboorte al kenbaar maken bij de gemeente of bij de geboorteaangifte. Een naamkeuze kenbaar maken kan alleen voor kinderen die formeel twee ouders hebben.

Heeft deze informatie u geholpen?