Geachte Kamerleden,

Vandaag berichtte Tata Steel dat zij kiezen voor de waterstofroute. De eerder genoemde CCS route (waarin CO2 wordt afgevangen en opgeslagen) heeft niet langer hun voorkeur. Wij zijn positief over deze ontwikkeling. Voor de lange termijn is dit een goede oplossing. Tegelijkertijd zien we dat er meer nodig is om op korte termijn de gezondheidsrisico’s voor onze inwoners te verminderen.

Oproep in aanloop naar commissiedebat 9 september

De oproep die wij eerder deden staat onverminderd overeind:

  1. ‘Wij vragen u bij de staatssecretaris er op aan te dringen om gezondheid meer als uitgangspunt te nemen bij aanscherping van wet- en regelgeving en om aanvullende maatregelen mogelijk te maken die niet afdwingbaar zijn, maar die wel helpen voor een gezondere leefomgeving.
  2. Wij vragen u bij de minister en de staatssecretaris er op aan te dringen dat er ruimte moet zijn voor heroverweging van de CCS-plannen richting het plan voor Groen Staal, waarbij ook gekeken moet worden naar de effecten op de leefomgeving en de gezondheid.’

En aanvullend: ‘Er zijn voldoende en verschillende publieke fondsen nodig voor de transitie en versnelling naar een duurzaam staalbedrijf en gezondere leefomgeving. Dat vraagt ook wat van het Rijk. Alleen samenhangend beleid én bijbehorende investeringen helpen de IJmond gezonder te krijgen.’
In de bijlage vindt u het bericht dat wij u samen met de Provincie stuurden in aanloop naar het commissiedebat op 9 september 2021.

Een positieve ontwikkeling

We zijn positief over de koerswijziging van Tata Steel om groen staal te produceren met waterstof. Het is een goede stap richting de productie van groen, gezond en veilig staal. Het is beter voor het klimaat én op de langere termijn een betere oplossing voor de gezondheid van onze inwoners dan CO2-opslag. Waar mogelijk zullen wij Tata Steel ondersteunen in de realisatie van de waterstofroute. We rekenen erop dat ook het Rijk de steun toezegt die hiervoor nodig is.

Aanvullende maatregelen zijn nodig

Tegelijkertijd zien wij dat de waterstofroute vooral een oplossing is voor de langere termijn. Onze inwoners maken zich echter nu zorgen over hun gezondheid. Die zorgen zijn met verschillende onderzoeken onderbouwd door feiten. Het is noodzakelijk om ook op kortere termijn de gezondheidsrisico’s voor onze inwoners te verminderen. Naast toezicht, handhaving en strakkere vergunningen door de provincie moeten ook het programma Tata Steel van de provincie en de IJmondgemeenten, en de Roadmap+ van Tata Steel daaraan bijdragen. Maar voor een gezonde leefomgeving is meer nodig. Er zijn wetten, normen en instrumenten nodig die het mogelijk maken om te sturen op gezondheidswaarden. Daarvoor is aanpassing van de wet- en regelgeving noodzakelijk.

Kortom, onze eerdere oproep blijft gelden. Er zijn maatregelen nodig om op korte en langere termijn een gezondere leefomgeving voor onze inwoners te realiseren. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Hoogachtend,

Nevin Özütok, wethouder gemeente Beverwijk
Sebastian Dinjens(externe link), wethouder gemeente Velsen
Frits Brouwer(externe link), wethouder gemeente Heemskerk