Regels omtrent horeca

Er gelden een aantal algemene regels voor de horeca wanneer zij in het bezit zijn van een exploitatievergunnig. De volgende regels gelden voor zowel alcoholverstrekkende horeca als alcoholvrije horeca.

Wanneer u een exploitatievergunning heeft gekregen moet u zich houden aan de volgende regels:

  • De exploitatievergunning of een kopie ervan moet altijd in de inrichting zijn
  • De houder van de vergunning is samen met de leidinggevende(n) verantwoordelijk voor een goed verloop in het bedrijf en de directe omgeving
  • Er is altijd tenminste één leidinggevende die op de vergunning staat aanwezig. Andere personen die niet als leidinggevende op deze vergunning staan, mogen geen leidinggevende activiteiten uitvoeren

Toegestane openingstijden

Het is niet toegestaan om tussen 03:00 uur en 07:00 uur nieuwe bezoekers tot een horecabedrijf toe te laten. Daarnaast is het verboden om een terras voor bezoekers geopend te hebben en daar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op: maandag tot en met vrijdag tussen 00:00 uur en 07:00 uur, en op zaterdag en zondag tussen 01:00 uur en 07:00 uur. 

Er kan voor een of meer horecabedrijven (tijdelijke) sluitingstijden vastgesteld worden.

Vrijstelling geluidshinder voor de horeca

Ondernemers uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen kunnen bij de omgevingsdienst IJmond, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, twaalf keer per kalenderjaar een zogeheten vrijstelling van de geluidsnormen aanvragen.

Alcohol schenken

Wilt u tijdelijk alcohol kunnen schenken binnen of buiten uw horeca-inrichting en heeft u geen alcoholwetvergunning? Dan kunt u toestemming krijgen om tijdelijk alcohol te schenken. Met deze toestemming mag u alleen zwak alcoholische dranken zoals bier en wijn schenken ga hiervoor naar de webpagina Alcohol schenken tijden evenement. Organiseert u een evenement? Dan heeft u misschien een evenementenvergunning nodig. Ga voor meer informatie naar de webpagina Evenementen organiseren.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van Team Leefomgeving via 0251 256 256 of mailen naar omgevingsdesk@beverwijk.nl

Heeft deze informatie u geholpen?