Op woensdag 15 maart 2023

U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur.

 • Om 21.00 uur starten de stembureaus met het tellen van de stemmen per lijst en per kandidaat.
 • Goed om te weten: u mag bij het tellen van de stemmen aanwezig zijn.

Op donderdag 16 maart 2023

 • Het gemeentelijk stembureau houdt een zitting. Daarin controleert het gemeentelijk stembureau alle processen-verbaal van de stembureaus.
 • Bij (vermoedelijke) fouten worden de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld.
 • Aan het einde van zijn zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.
 • U mag bij de zitting van het gemeentelijk stembureau aanwezig zijn.
 • Kijk bij openbare zitting gemeentelijke stembureau waar en wanneer deze zitting wordt gehouden.

Hoe worden de stemmen geteld?

 1. De leden van het stembureau tellen na het sluiten van de stemming, op woensdag 15 maart om 21:00 uur, eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 2. Daarna openen en legen zij de stembus.
 3. Zij vouwen de stembiljetten open.
 4. Zij sorteren de stembiljetten per lijst.
 5. Daarna tellen zij de stemmen. Zij doen dat per lijst én per kandidaat.
 6. Ook wordt het aantal blanco en ongeldige stemmen geteld.
 7. De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt er opnieuw geteld. Als het telverschil blijft bestaan, wordt daarvan een aantekening gemaakt op het proces-verbaal.
 8. Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.
 9. Op donderdag 16 maart vindt de zitting van het gemeentelijk stembureau plaats. Het gemeentelijk stembureau controleert dan alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit.
 10. Daarna stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.
 11. Vervolgens maakt het gemeentelijk stembureau een proces-verbaal op. Alle aantallen worden daarop genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

 1. De gemeente Beverwijk publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau. U vindt deze processenverbaal ook via www.kiesraad.nl(externe link)
 2. Bij provinciale statenverkiezingen zijn er in een aantal provincies (Gelderland, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg) ook nog hoofdstembureaus, die de uitkomsten op kieskringniveau vaststellen.
 3. Het centraal stembureau voert vervolgens een aantal controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren.
 4. Op donderdag 23 of vrijdag 24 maart stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Het centraal stembureau is gevestigd in de provinciehoofdstad (voor de provinciale statenverkiezingen) of de gemeente waar het waterschapskantoor is gevestigd (voor de waterschapsverkiezingen).
 5. Op woensdag 29 maart treden de zittende leden van provinciale staten en het waterschapsbestuur af en volgt de installatie van de nieuwe leden.

Welke regels gelden er bij het tellen?

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening op het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken voor eigen gebruik. U mag niet zonder toestemming foto’s of video’s verspreiden waarop stembureauleden en andere personen herkenbaar in beeld zijn.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het procesverbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau.