Beverwijk is al 725 jaar een stad van en voor ondernemers. Het is een mozaïek van bedrijvigheid in de maakregio IJmond. Die positie willen we behouden door goed in te spelen op de energietransitie en met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers. Ook versterken we het imago van de stad.

We spelen goed in op de energietransitie en bieden ondernemers een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Samen met ondernemers houden we de stad dynamisch

Beverwijk is een dynamische stad met ondernemers die van aanpakken weten. Die zich verenigen en blijven innoveren. Dat is belangrijk, want we willen een aantrekkelijke stad blijven met (economische) kansen voor iedereen. Daar zetten we samen met onze ondernemers de schouders onder. We stimuleren een gevarieerd winkelaanbod op de Plantage, Wijkerbaan en in het centrum. Ook moedigen we de vestiging van horecagelegenheden met terrassen in het centrum aan.

Ruimte voor start-ups

In Beverwijk is ruimte voor start-ups en startende ondernemers. Vaak is er geen subsidie nodig, maar wel een plek en een meedenkende gemeente. Daarom maken we ruimte voor initiatieven en evenementen die Beverwijk versterken, bijvoorbeeld via het ondernemersfonds.

Winkelstraat Breestraat Beverwijk
De beverwijkse haven

Groene maakregio

Ook in het tijdperk van nieuwe energiebronnen willen we dat Beverwijk haar stevige positie behoudt in de maakregio IJmond en de MRA. Dat vraagt om een succesvolle en strategische energietransitie. Regionaal zetten we in op het versterken en verduurzamen van onze ondernemende regio en het technisch onderwijs. Het college ziet in deze transitie ook een economische toekomst voor onze haven.

Mensen aantrekken voor groene transitie

De krappe arbeidsmarkt is een grote bedreiging voor de energietransitie in samenhang met de welvaart en het welzijn van onze IJmond. Daarom begeleiden we mensen gericht naar essentiële beroepen, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en de duurzame techniek, bijvoorbeeld via bijscholing. Voor de energietransitie en technische beroepen willen we als IJmond dé plek zijn die technische handen en groene koppen opleidt om de regio te versterken.