Wij willen dat Beverwijk voor iedereen kansrijk is. Bent u 15 jaar of ouder en kunt u niet het minimumloon verdienen? Als u een opleiding afrondt, kunt u later meer verdienen. U kunt een studietoeslag krijgen als u een opleiding volgt.

U kunt recht hebben op de studietoeslag als u:

 • Rechtstreeks door gevolg van een ziekte of gebrek structureel niet in staat bent om naast uw studie inkomsten te verwerven vanwege een fysieke of psychische beperking.
 • Studiefinanciering ontvangt op grond van de Wet studiefinanciering 2000, niet zijnde het levenlanglerenkrediet, of een tegemoetkoming krijgt op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • Geen studiefinanciering ontvangt, maar wel van het DUO een studentenreisproduct ontvangt en u bent een:
  • ho-student (hbo, universiteit) van 15 jaar en ouder of;
  • mbo-student van 18 jaar en ouder. Mbo-student jonger dan 18 jaar met een studentenreisproduct hebben geen recht op studietoeslag.
 • Geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

Studietoeslag aanvragen

Nieuwe regeling sinds 1 april 2022

Per 1 april 2022 is de individuele studietoeslag vervallen. De nieuwe regeling heet studietoeslag. Wat is er veranderd?

 1. De studietoeslag is geen bijzondere bijstand meer, maar een zelfstandige uitkering.
 2. De studietoeslag kent geen vermogenstoets meer.
 3. De minimale hoogte van de studietoeslag is per 1 april 2022 landelijk vastgelegd. Als er al voor 2022 een hoger bedrag aan u is toegekend, dan behoudt u recht op het hogere bedrag voor de duur van de toekenning. Als er een lager bedrag is toegekend, dan wordt deze toekenning aangepast naar de landelijke bedragen. In onderstaande tabel vindt u de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie.
 4. De stagevergoeding tot € 197,15 netto per maand is vrij. Is het bedrag hoger dan wordt dit bedrag van de studietoeslag afgetrokken.
 5. De studietoeslag kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De terugwerkende kracht kan nooit verder gaan dan 1 april 2022 en heeft een verjaringstermijn van 5 jaar.
Netto minimumbedragen studietoeslag per leeftijdscategorie per maand
Leeftijd in jaren

Verhouding jeugd wettelijk minimum loon

t.o.v. regulier wettelijk minimum loon

Netto bedragen

studietoeslag per maand

21 jaar en ouder100%€ 328,59
2080%€ 262,87
1960%€ 197,15
1850%€ 164,30
1739,5%€ 129,79
1634,5%€ 113,36
1530%€ 98,59

Meer informatie regelingen laag inkomen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Beverwijk meedoet in de samenleving. Lukt u dat niet? Dan proberen wij te zorgen voor financiële ondersteuning. Dit kan door bijvoorbeeld een regeling bij een laag inkomen. Op de pagina Laag inkomen vindt u een overzicht van alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen.

Heeft deze informatie u geholpen?