Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor Beverwijk. Onze gemeente kent verschillende veiligheidsvraagstukken. Daarom blijven wij de aanpak van onveiligheid als topprioriteit zien.

We blijven ons inzetten voor veiligheid.

We brengen de gemeenteraad twee keer per jaar in positie om keuzes te maken in de verschillende thema’s die er spelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondermijning, veilige buurten, inzet van onze handhavers en criminaliteit met grote impact op de omgeving. 

Integraal meerjarenplan en wijkaanpak

We stellen een integraal meerjarenveiligheidsplan op met daarin per jaar sturingsmogelijkheden. Wij zien een directe relatie tussen leefbaarheid, preventie en repressie. We vinden het daarom belangrijk om in te zetten op de wijkaanpak. 

Handhaving veiligheid wijkgericht aanpak