Op 17 maart 2021 is de verkiezing voor de Tweede Kamer. Door het coronavirus wordt deze verkiezing anders dan in voorgaande jaren georganiseerd.

Bij deze verkiezing wordt de stembureaubezetting uitgebreid met een vast vierde lid met een eigen taak. Ook wordt het mogelijk gemaakt om op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart al een stem uit te brengen. Het tellen van alle stemmen vindt wel plaats op de woensdagavond na sluiting van de stembureaus. Bij de inrichting van de stembureaus moet rekening worden gehouden met persoonlijke bescherming van kiezers en stembureauleden. En met hygiënevoorschriften.

Vervangende en extra stembureaus

Een aantal stembureaus is te klein is om voor deze verkiezing als stembureau in te richten. Ook willen we meer stembureaus om de wachttijden te beperken en de doorstroming in de stembureaus te bevorderen. Daarom worden vervangende en extra locaties ingezet. Voor stembureauleden kan het dus mogelijk zijn dat u niet op een ´vertrouwd´ stembureau wordt ingedeeld. Of dat de vertrouwde bezetting op de stembureaus anders is dan bij voorgaande verkiezingen.

Stembureau instructie

Voor het ordelijk laten verlopen van de stemming, de telling en het opstellen van het proces-verbaal, bieden wij (kandidaat-)stembureauleden deze verkiezing opnieuw een e-learning aan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen deze e-learning volgt en afsluit met een toets. De uitkomsten hiervan kunnen invloed hebben op uw inzetbaarheid in het stembureau.

Vergoeding en catering

De vergoeding voor een voorzitter van een stembureau is € 175 en voor een stembureaulid € 150. Stembureauleden die een dagdeel zitten ontvangen € 90 en tellers ontvangen € 40.

Er wordt ook een maaltijdvergoeding verstrekt. Dit is € 30 voor een hele dag en € 20 voor een dagdeel. De gebruikelijke basisfaciliteiten (koffie en thee) blijven zoals deze waren.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Via deze button  Aanmelden

U kunt aangeven:

  1. of u op maandag 15 en/of dinsdag 16 maart 2021 zitting wilt nemen op een stembureau (er zullen naar verwachting afwijkende openingstijden zijn).
  2. of u op woensdag 17 maart 2021 zitting wilt nemen op een stembureau
  • de gehele dag
  • een dagdeel van 07.00 tot 14.30 uur
  • een dagdeel van 14.30 tot en met het tellen na 21.00 uur
  • ’s avonds als teller ingezet wilt worden

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de verkiezingen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of de website van de Kiesraad. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via (0251-) 256 256 of door een e-mail te sturen naar verkiezingen@beverwijk.nl

Heeft deze informatie u geholpen?