Iedereen moet thuis kunnen blijven wonen. En iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Soms is daar hulp bij nodig. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) helpt daarbij. Als u hulp nodig heeft, probeer dan eerst zelf een oplossing te vinden. Vraag bijvoorbeeld familie, vrienden of buren. Als dat niet lukt dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor hulp en ondersteuning vanuit de gemeente. Een van onze Wmo-adviseurs zoekt samen met u naar een oplossing. Wij kunnen adviseren, doorverwijzen naar een hulpverlener of een individuele oplossing aanbieden.

Door drukte kan uw wmo-aanvraag langer duren dan gebruikelijk. Wij proberen binnen een maand contact met u op te nemen. Maak tijdig een melding. Ook als het gaat om een verlenging van een indicatie. Bedankt voor uw begrip.
 

Hoe doe ik een melding bij de Wmo?

De Wmo is er voor iedereen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking en/of een geestelijke problemen waardoor er problemen zijn op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer. Via onderstaande button doet u een melding bij de Wmo. Is de melding voor uzelf? Dan heeft u DigiD nodig. Wilt u een melding doen voor een ander? Dan kan dat zonder DigiD.

Wmo melding doen

Heeft u hulp nodig bij het maken van een melding? Het Sociaal team kan u hierbij ondersteunen. Kijk dan op de website van het sociaal team(externe link)

Hoe gaat het verder?

Door drukte kan uw wmo-aanvraag langer duren dan gebruikelijk. Wij proberen binnen een maand contact met u op te nemen. Maak tijdig een melding. Ook als het gaat om een verlenging van een indicatie. Bedankt voor uw begrip.

Het Wmo-gesprek

Het gesprek gaat over uw situatie of de problemen die u heeft. En wat er nodig is om u daarmee te helpen. Ook kijken wij of u zelf ook nog iets kunt doen met hulp van familie, vrienden of buren. De Wmo-adviseur kijkt ook meteen of hulp mogelijk is van bijvoorbeeld een maaltijdservice, maatjesproject of de boodschappen- en klussendienst. Het gesprek duurt ongeveer 1 uur en wij leggen de gemaakte afspraken vast.

Tip: Neem iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Socius Maatschappelijk Dienstverleners of Stichting MEE & de Wering kunnen ook meegaan naar het gesprek. U kan bellen of mailen voor deze gratis hulp.

Handige links:

Wanneer kom ik in aanmerking voor een voorziening via de Wmo?

Als de eigen mogelijkheden niet voldoende oplossing bieden, kunt u in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening. Deze voorziening is een oplossing afgestemd op uw persoonlijke situatie en behoeften. Het is dus een maatwerkvoorziening. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, woningaanpassing(en), vervoersvoorziening, een rolstoel of begeleiding.

Als de gemeente ondersteuning kan geven hoort u dat binnen 8 weken.

Voorziening in natura of persoonsgebonden budget?

Een maatwerkvoorziening kan worden verstrekt in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Bij een voorziening in natura regelt en betaalt de gemeente de zorg of dienst. Met een pgb kunt de zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen bij een zorgverlener die u zelf uitkiest. De voorwaarden hiervoor worden door de Wmo-adviseur met u besproken.

Eigen bijdrage

Voor de volgende hulp wordt een eigen bijdrage gevraagd: 

  • hulp bij het huishouden
  • begeleiding (individueel of dagbesteding)
  • kortdurend verblijf
  • vervoersvoorzieningen (scootmobielen, driewielfietsen, handbikes)
  • woonvoorzieningen (trapliften, douche- en toiletstoelen, drempelhulpen en andere woningaanpassingen)

Voor Wmo- ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. Als u een inkomen heeft tot 110% van het sociaal minimum, betaalt u geen eigen bijdrage. Als er iets wijzigt in uw persoonlijke of financiële situatie, kan dit anders worden. Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo? Neemt u dan contact op met ons Team Publieke Dienstverlening. U kunt ook op de website van het CAK(externe link) kijken voor meer informatie.

Evaluatieverslag verlenging indicatie begeleiding

Wilt u de indicatie begeleiding verlengen? Dan hebben wij een evaluatieverslag nodig. Het evaluatieverslag wordt door de Wmo-adviseur gebruikt om inzichtelijk te krijgen hoe er de afgelopen periode aan de begeleidingsdoelen is gewerkt. En hoe er gedacht wordt over de voortzetting van de begeleiding. U kunt het evaluatieverslag samen met de begeleider invullen of u vult het zelfstandig in. 

Het evaluatieverslag kunt u invullen in het formulier Wmo melding. Wilt u het verslag liever via een pdf of Word document invullen? Download dan het evaluatieformulier. Deze kunt u onderaan de pagina vinden.

Vragen en contact

Vragen over mantelzorg

Bent u mantelzorger en heeft u vragen? Kijk dan op de website van MaatjeZ(externe link) of bel 088 - 995 77 88 voor ondersteuning.

Vragen over Wmo-taxi

Sinds 2017 wordt het Wmo-taxi vervoer verzorgd onder de naam RegioRijder. Me RegioRijder kunnen mensen met een indicatie voor de Wmo-taxi reizen naar elke bestemming die op maximaal 25 kilometer hemelsbreed van het woonadres ligt. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van Regiorijder.(externe link)

Overige vragen

Als u nog andere vragen heeft neem dan contact op via het contactformulier. Of neem contact met ons op 0251 256 256.

Handige externe links

In de Beverwijkwijzer vindt u veel praktische informatie. Ook vindt u er de contactgegevens van organisaties die kunnen helpen bij zorg, ondersteuning, welzijn en wonen. 

Beverwijkwijzer(externe link)

Andere handige externe links

Heeft deze informatie u geholpen?