Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Iedereen moet thuis kunnen blijven wonen. En iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Soms is daar hulp bij nodig. Daar is de Wmo voor. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Wmo, voor wie is de Wmo en hoe de Wmo werkt.

Online Wmo aanvragen 

Aanmelden kan ook bij het Sociaal team bij u in de buurt.

Voor wie is de Wmo?

De Wmo is er voor iedereen met:

  •   een lichamelijke beperking
  •   een verstandelijke beperking
  •   geestelijke problemen

Door deze beperking of problemen zijn er problemen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer.

Hoe werkt de Wmo?

Als u hulp nodig heeft, probeer dan eerst zelf een oplossing te vinden. Vraag bijvoorbeeld familie, vrienden, buren of mantelzorg. Als dat niet lukt dan kunt u in aanmerking komen voor hulp en ondersteuning vanuit de gemeente. Een van onze Wmo-adviseurs zoekt samen met u naar een oplossing. Wij kunnen adviseren, doorverwijzen naar een hulpverlener of een individuele oplossing aanbieden.

Als u een aanvraag heeft gedaan neemt een van onze Wmo-adviseurs binnen 2 weken contact op om een afspraak te maken voor een gesprek. Samen bespreken wij hoe u het beste geholpen kan worden. Als de gemeente ondersteuning kan geven hoort u dat binnen 8 weken. Daarna gaan we de zorg organiseren.

Het Wmo-gesprek

Het gesprek gaat over uw situatie of de problemen die u heeft. En wat er nodig is om u daarmee te helpen. Ook kijken wij of u zelf ook nog iets kunt doen met hulp van familie, vrienden of buren. De Wmo-adviseur kijkt ook meteen of hulp mogelijk is van bijvoorbeeld een maaltijdservice, maatjesproject of de boodschappen- en klussendienst. Het gesprek duurt ongeveer 1 uur en wij leggen de gemaakte afspraken vast.

Tip: Neem iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Socius Maatschappelijk Dienstverleners of Stichting MEE & de Wering kunnen ook meegaan naar het gesprek. U kan bellen of mailen voor deze gratis hulp.

Wmo hulpmiddelen en oplossingen

Als de eigen mogelijkheden niet voldoende oplossing bieden, kan u in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Dit is een individuele voorziening of oplossing die op uw situatie is afgestemd. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, woningaanpassing(en), vervoersvoorziening, een rolstoel of begeleiding.

Een individuele oplossing kan zorg in natura of zorg met een persoonsgebonden budget (pgb) zijn. Bij een voorziening in natura regelt en betaalt de gemeente de zorg of dienst. Bij een pgb ontvangt u van de gemeente een geldbedrag waarmee u zelf de zorg of dienst inkoopt. De voorwaarden hiervoor worden door de Wmo adviseur met je besproken.

Eigen bijdrage

Voor de volgende hulp wordt een eigen bijdrage gevraagd: 

  • hulp bij het huishouden
  • begeleiding (individueel of dagbesteding)
  • kortdurend verblijf
  • vervoersvoorzieningen (scootmobielen, driewielfietsen, handbikes) 
  • woonvoorzieningen (trapliften, douche- en toiletstoelen, drempelhulpen en andere woningaanpassingen) 

Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Deze is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals bijvoorbeeld de samenstelling van het huishouden, leeftijd, inkomen en vermogen en de prijs van de hulp.

Vragen over Wmo-taxi

Sinds 2017 wordt het Wmo-taxi vervoer verzorgd onder de naam RegioRijder. Met RegioRijder kunnen mensen met een indicatie voor de Wmo-taxi reizen naar elke bestemming die op maximaal 25 kilometer hemelsbreed van het woonadres ligt.

Heeft deze informatie u geholpen?