Meld leegstand van een woning

Wist u dat uw woning niet zomaar langer dan zes maanden mag leegstaan? Daarna riskeert u een boete, tenzij u de leegstand meldt bij de gemeente. 

U mag uw woning zes maanden leeg laten staan. Als uw woning langer leegstaat (vanwege bijvoorbeeld een verbouwing), moet u dit melden bij de gemeente. Dit geldt voor alle typen zelfstandige woningen, dus ook voor woningen in een Vereniging van Eigenaren (VvE). De gemeente neemt dan binnen drie maanden contact op. Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt over het gebruik van de woning en over het opstellen van een leegstandbeschikking. 

Wat staat er in een leegstandbeschikking?

In een leegstandbeschikking kan onder meer worden bepaald:

  • dat een woning die geschikt is voor bewoning binnen een bepaalde periode weer bewoond moet zijn.
  • welke voorzieningen de eigenaar binnen welke termijn moet verzorgen om de woonruimte weer geschikt te maken voor bewoning.
  • wat de marktconforme huurprijs is waarvoor de woonruimte verhuurd kan worden.
     

Meldingsformulier voor leegstand van woningen

Voor het melden van een leegstaande woning gebruikt u onderstaande knop.

Melding leegstand

Boete voor het niet melden van leegstand

Als u de leegstand niet meldt, kunt u een boete krijgen. Deze boete is € 2.500,- (voor particuliere huiseigenaren) of € 5.000,- (voor professionele verhuurders, per woning). Als de boete geen effect heeft, riskeert u andere vormen van handhaving. 

Lege woning van iemand anders melden

Staat in uw omgeving een woning langdurig leeg? Dan horen wij dat ook graag. Zo kunnen wij hierover contact opnemen met de eigenaar. Gebruik deze knop.

Melding leegstand

Heeft u vragen?

Heeft deze informatie u geholpen?