Geslachtswijziging

Bent u in de gemeente Beverwijk geboren? Zo ja, dan kunt u ons vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte.

Afspraak maken

Wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte moet u persoonlijk aanvragen in het Stadhuis. U kunt de aanvraag alleen zelf doen. Het is niet mogelijk om hiervoor iemand te machtigen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om uw geslacht en voornaam op uw geboorteakte te laten wijzigen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent 16 jaar of ouder;
  • u kunt de aanvraag alleen in Beverwijk doen als u in Beverwijk geboren bent. Bent u geboren in een andere gemeente in Nederland, dan vraagt u de wijziging bij die gemeente aan;
  • bent u in het buitenland geboren? Dan doet u het verzoek bij de gemeente Den Haag. Op de website van de gemeente Den Haag leest u daar meer over. U heeft een geldige verblijfsvergunning en woont minimaal 1 jaar in Nederland.

Wat heb ik nodig?

Voor het doorgeven van een geslachtswijziging hebt u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • een verklaring van een aangewezen deskundige.

Aangewezen deskundigen

Op dit moment zijn aangewezen:

  • Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam
  • Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groninge
  • Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden
  • Deskundigen die zijn aangewezen door het CIBG. Zie hiervoor de website van het CIBG

Waar moet ik nog meer aan denken?

Zodra uw geboorteakte is aangepast, voert de gemeente waar u woont de wijzigingen door in de basisregistratie personen (BRP). Overheidsinstanties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht en eventueel uw voornamen zijn gewijzigd.

Ook moet u zelf actie ondernemen om bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaartrijbewijs en schooldiploma's te laten vervangen.

Wat kost het?

De wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte is gratis. Houd wel rekening met kosten voor een nieuw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs). 

Heeft deze informatie u geholpen?