Individuele inkomenstoeslag

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Beverwijk meedoet in de samenleving. Bent u ouder dan 21 jaar? En leeft u al 3 jaar of langer met een laag inkomen zonder uitzicht op meer inkomen? Dan kunt u recht hebben op een individuele inkomenstoeslag. Met deze toeslag krijgt u 1 keer in het jaar een geldbedrag.

Het geldbedrag maakt het mogelijk om spullen te kopen die met een minimum inkomen moeilijk te betalen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe koelkast of televisie. U kunt alleen gebruik maken van deze regeling als u:

  • tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent;
  • langer dan 3 jaar een laag inkomen en een laag vermogen hebt;
  • geen uitzicht op inkomensverbetering;
  • geen studiefinanciering ontvangt.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Aantonen inkomen verbeteren

Voor deze regeling moet u aantonen dat u probeert uw inkomen te verbeteren. Dit moet u in een gesprek met onze medewerkers bewijzen. Bijvoorbeeld door te laten zien dat je hebt gesolliciteerd, een re-integratie traject volgt of vrijwilligerswerk doet. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina Werk zoeken en Re-integratie

Langdurigheidstoeslag

Vroeger heette deze regeling de langdurigheidstoeslag. Tegenwoordig is het de individuele inkomenstoeslag.

Meer informatie regelingen laag inkomen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Beverwijk meedoet in de samenleving. Lukt u dat niet? Dan proberen wij te zorgen voor financiële ondersteuning. Dit kan door bijvoorbeeld een regeling bij een laag inkomen. Op de pagina Laag inkomen vindt u een overzicht van alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen

Heeft deze informatie u geholpen?