Heeft u een caravan, camper of aanhanger? U mag deze niet langer dan drie dagen aaneengesloten op de openbare weg parkeren.

Het is niet mogelijk om voor een caravan of aanhanger een parkeerontheffing aan te vragen.