Heeft u een caravan, camper of aanhanger? U mag deze niet langer dan drie dagen aaneengesloten op de openbare weg parkeren.

Voor een losse caravan of aanhangwagen moet u apart parkeergeld betalen. Het is niet mogelijk om voor een caravan of aanhanger een parkeerontheffing aan te vragen. Als de caravan of aanhangwagen aan uw auto is vastgemaakt, hoeft u niet apart te betalen voor de caravan of aanhangwagen.

Privéterreinen vallen buiten het gereguleerde gebied. Hier hoeft u dus geen parkeergeld te betalen, ook niet voor uw caravan of aanhangwagen.